Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Budowa infrastruktury rekreacyjnej

Ruszyła budowa infrastruktury rekreacyjnej na os. Sikorskiego przy blokach 14 i 5. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie pozyskał dotację w wysokości 25000 PLN na poprawę infrastruktury rekreacyjnej na osiedlu Sikorskiego. Dotacja przyznawana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i pochodzi z działania 413 - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt Spółdzielni zakwalifikowany został do tzw. "Małych projektów".


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl