Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie
Imię i Nazwisko Funkcja
Ewa Szarek Przewodnicząca
Michał Syska Przewodniczący Komisji GZM
Jadwiga Bożek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Gryc Sekretarz
Stefan Banach Członek
Zdzisława Gazda Członek
Marek Gębosz Członek
Ryszard Kopeć Członek
Wojciech Małodobry Członek
Jarzy Marzec Członek
Ewa Smok Członek
Jolanta Sojka Członek
Adam Spiechowicz Członek
Małgorzata Tkaczewska Członek
Jadwiga Wszół Członek

Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl