Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Miechowie z siedzibą przy ul. Wesoła 4, 32-200 Miechów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn. „Malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Miechowie przy ul. Jagiellońskiej 32 oraz na os. Parkowym 5”. 

Termin składania ofert: do dnia 08.07.2024r. do godz. 1500

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Miechowie z siedzibą przy ul. Wesoła 4, 32-200 Miechów

Przedstawiamy projekt bloku na os. gen. Sikorskiego w Miechowie składający się z opisu architektonicznego bloku, rzutów poszczególnych kondygnacji, zestawienia mieszkań, zdjęć miejsca posadowienia budynku. Osoby zainteresowane kupnem mieszkania mogą to zgłaszać na formularzu, telefonicznie na nr 413890816 oraz mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego na osiedlu Sikorskiego.

Wykonawcą projektu jest Pracownia Vizuall z Krakowa.

Według projektu w budynku będzie pięć kondygnacji dwie klatki schodowe z windami a w podziemiu planowane są miejsca postojowe.

 

 

W nowym 2023 roku wzrastają koszty ogrzewania i podgrzania wody. Wzrost kosztów ciepła wynika ze wzrostu cen gazu wykorzystywanego do ogrzewania naszych zasobów mieszkaniowych oraz podatku VAT. Dotychczasowa cena gazu w zależności od kotłowni wynosiła około 8, 9 gr za kWh. Aktualna cena gazu to 20,017 gr za kWh oraz VAT z 5% na 23%.

Wzrost cen gazu powoduje wzrost kosztów za ogrzewanie o około 70% do 90%, ponieważ przed nami jeszcze ponad połowa sezonu grzewczego postanowiliśmy zwiększyć zaliczki na ogrzewanie o 100% aby mieszkańcy uniknęli dużych dopłat na koniec sezonu grzewczego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16 z dnia 15 listopada 2022 roku od dnia 1 stycznia nastąpi zmiana opłaty ryczałtowej z kwoty 1,50 zł na kwotę 7,00 zł za sporządzenie i wysyłkę korespondencji dla osób, które podały inny adres korespondencyjny znajdujący się poza zasobami Spółdzielni. Wzrost opłaty spowodowany jest min podwyższeniem opłat pocztowych na rok 2023.

Równocześnie od dnia 1 stycznia ulega zmianie opłata za energię elektryczną w pomieszczeniach piwnicznych i wynosić będzie jeden złotych miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 17 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększa się opłatę eksploatacyjną z kwoty 2,13 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu na kwotę 2,56 zł/m².

Powyższa zmiana obowiązywać będzie od 1 marca 2023 roku.

Na wzrost stawki eksploatacyjnej mają wpływ min:

- wysoka inflacja,

- wzrost kosztów materiałów i usług itp.

28 września odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Na posiedzenie przybyli zaproszeni goście Radni Miejscy, Helena Krucszec, Roman Piwowarski, Wojciech Tambor oraz pracownicy Urzędu Gminy Małgorzata Kuchna i Radosław Śliwa.
Tematem spotkania była segregacja odpadów komunalnych. Proponowaliśmy zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów. Rozmawialiśmy o sposobach zobligowania mieszkańców do właściwego segregowania odpadów. 

Informujemy, że Postanowieniem z dnia 30.08.2021r. Urząd Gminy i Miasta w Miechowie wszczął postępowanie w sprawie o nie dopełnienie przez mieszkańców obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszczęcie postępowania wiąże się z ustaleniem wyższej opłaty za wywóz nieczystości.

Zarząd Spółdzielni zwraca się z apelem do mieszkańców o segregowanie śmieci zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Lista bloków w stosunku, do których zostało wszczęte postępowanie z UGiM za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

1. Szpitalna 2

2. Parkowe 6, 11

3. Jagiellońska 13, 20, 20A, 32,

4. Sikorskiego 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Zasady segregacji śmieci, link do strony UMiG w Miechowie:

https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/zasady-segregacji-odpadow-komunalnych/

Załączniki:
Pobierz plik (Postanowienie UMiG.pdf)Postanowienie UMiG.pdf[ ]64 kB

  • Wynajmę lokal użytkowy 16 m² ul. Jagiellońska - 500 zł tel. 41 389 08 10
  • Kupię garaż na ul. Jagiellońskiej pomiędzy blokami 20 i 20A tel. 784 778 198
  • Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na osiedlu Sikorskiego (parter) na mieszkanie 3-4 pokojowe. Tel. 507 446 515

  • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na os. Gen. Wł. Sikorskiego w Miechowie ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka) tel. 791 751 780

  • Wynajmę mieszkanie na ul. Służba Polsce 43 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój). tel. 603 100 602 

  • Wynajmę lokal użytkowy na ul. Racławickiej 17 o wielkości 16 m² tel. 603 100 602

     

     

Spółdzielnia zakupiła nowy traktor Tym 293 na potrzeby transportu i utrzymania zieleni a zimą odśnieżania. Zakupiony sprzęt tj traktor z kosiarką, pługiem i posypywarką kosztował 99 240 zł.

Spółdzielnia pozyskała dotację na zakup sprzętu w wysokości 25 000 zł. W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze testy.  

 

Od 1 stycznia 2021 r. ulegają zmianie ceny za ciepło. 7 grudnia br Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wprowadził nowe ceny za ciepło na 2021 rok. Prezentujemy uchwałę w tej sprawie. Od 1 stycznia ulegną zmiany cen za moc zamówioną i ciepło dostarczane do naszych zasobów. Szczegółowe kwoty otrzymają Państwo na początku przyszłego roku wraz z rozliczeniem wody.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf[ ]246 kB

W październiku i listopadzie wykonano remont drogi i miejsc postojowych, chodnika oraz schodów do bloków na nowej części osiedla gen. Sikorskiego. Remont kosztował ponad 200 tys zł. Prace porządkowe i sianie trawnika będą kontynuowane na wiosnę 2021 roku. Roboty wykonała firma Polbruk.

 

Rewitalizacja Charsznica

 

Podniesienie standardu i estetyzacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem”

Przedmiot zamówienia dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PROWM), Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

 

REWITALIZACJA CHARSZNICY

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”. Przygotowania koncepcyjne i projektowe rozpoczęto w styczniu 2015r. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w dniu 28.06.2017r. Urząd Marszałkowski w Krakowie ocenił najwyżej nasz projekt i zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie Małopolskim.

Przyznano nam 75% dotacji a dla Spółdzielni Mieszkaniowej 65%, którą ujęliśmy w naszym projekcie rewitalizacji. Wykonanie inwestycji w ramach rewitalizacji rozłożyliśmy na lata 2018, 2019 i 2020.Całkowita wartość projektu wynosi 10.765.842,25zł. w tym dofinansowanie UE 6.718.979,85zł.

W roku 2018 r. wykonano przebudowę przestrzeni centrum Miechowa - Charsznicy za kwotę 2.617.317,00 zł. w tym środki unijne 1.542.255,25 zł.

W roku 2019 zrealizowano budowę altany, siłowni zewnętrznej oraz termomodernizację 12 budynków, z czego 5 budynków gminnych (w tym dworzec kolejowy), 5 budynków Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Pomowska 1, 2 i 4, ul. Kolejowa 2, ul. Miechowska 43 oraz 2 bloki Spółdzielni Mieszkaniowej. Wartość zadań 5.397.482,65 w tym dotacja 3.351.266,88zł. Zaznaczyć należy, że Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnia Mieszkaniowa same pokryły wkład własny.

W 2020 roku wykonano przebudowę 6 ulic w Miechowie-Charsznicy: ul. Mickiewicza, Kościuszki, Rzemieślnicza, Osiedlowa, Pomowska, Pileckiego. Całość kosztów 2.430.161,38zł. w tym dotacja unijna 1.636.938,58zł.

 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl