Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zakup traktora

Spółdzielnia zakupiła nowy traktor Tym 293 na potrzeby transportu i utrzymania zieleni a zimą odśnieżania. Zakupiony sprzęt tj traktor z kosiarką, pługiem i posypywarką kosztował 99 240 zł.

Spółdzielnia pozyskała dotację na zakup sprzętu w wysokości 25 000 zł. W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze testy.  

 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl