Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia dokonała wyboru biura architektonicznego do zaprojektowania "Domów Jednorodzinnych" w zabudowie szeregowej na os. Sikorskiego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma BP Mediatech Construction z Radomska. Głównymi kryteriami jakimi kierowaliśmy się przy wyborze biura to cena projektu oraz koszt budowy zaproponowanego rozwiązania. Budynki będą miały powierzchnię około 90 m2, na działce będzie miejsce na wybudowanie garażu. Przedstawiamy wizualizację domów zaproponowaną przez wybrane biuro projektowe.

Informacja dotyczy mieszkań Spółdzielni na terenie Miechowa.

W najbliższych dniach otrzymacie Państwo rozliczenie kosztów ogrzewania Waszych mieszkań. A wraz z nimi zawiadomienia o nowych naliczeniach. W zawiadomieniu pojawią się nowe pozycje za cieplną moc zamówioną

Pozycja "Opłata stała C.O. moc zamówiona" jest wyłączona z pozycji "Opłata za C.O.". Suma tych dwóch pozycji to 1/10 opłaty za ogrzewanie Waszego mieszkania. Przypominamy, że zaliczki na gorzewanie są indywidualne i wynikają z opłaty za dane mieszkanie w poprzednim sezonie grzewczym.

Podobnie jest z opłatą za moc zamówioną dotyczącą centralnej ciepłej wody dostarczanej na os. Sikorskiego. Pojawia się tam dodatkowa pozycja "Opłata stała podgrzanie wody moc zam.". Zmniesza się natomiast stawka w pozycji "Podgrzanie wody" 

Opłata za moc zamówioną jest różna i była w latach poprzednich na poszczególnych blokach. Dodatkowe pozycje w opłatach za ciepło nie zwiększają kosztów utrzymania mieszkania a jedynie wyszczególnia składniki opłat. 

Wyjaśnienia dotyczą wymienionych podzielników kosztów ogrzewania na os. Parkowe i ulice Jagiellońska, Racławicka, Wesoła i Służba Polsce. 

W bieżącym roku firma ECO-THERM dokonała przemontowania starych podzielników na nowe typu CERIS. W związku z pojawiąjącymi się pytaniami odnośnie dotyczącymi pracy nowego podzielnika oraz ilości rejestrowanych jednostek pragniemy wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Program likwidacji zanieczyszczeń niskiej emisji KAWKA został zakończony. Gmina Miechów, 29 września 2017 roku podsumowała ten program trwający od 2014 roku. W tym czasie zostały zlikwidowane cztery kotłownie węglowe ogrzewające mieszkania w blokach Spółdzielni. Dwie na osiedlu Gen. Sikorskiego, na os. Parkowym oraz ul. Służba Polsce. Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe zmniejszyło tam koszty o ponad 17%. Niewielki na to wpływ miało też ocieplenie bloków na nowej części os. Sikorskiego. Więcej szczegółów na stronie Gminy.

Link do artykułu na stronach Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. 

Spółdzielnia rozpoczyna projektowanie kilkunastu garaży na działce 1942/68 w okolicy bloków os. Sikorskiego 10 i 11, osoby zainteresowane budową mogą jeszcze wypełnić załączony formularz i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w biurze Spółdzielni ul. Wesoła 4.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy.doc)formularz zgłoszeniowy.doc[ ]14 kB

Poszukujemy osoby chętne do sprzątania kaltek schodowych w budynkach znajdujących się w naszych zasobach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni w Miechowie ul. Wesoła 4.

Spółdzielnie będzie sprzątała części wspólne budynku.

Rozpowszechniane nieprawdziwe informacje godzą w dobre imię Spóldzielni oraz bezpośrednio w jej pracowników. Przedstawiamy skan pisma w którym sprzeciwiamy się przedstawionym stwierdzeniom.

Załączniki:
Pobierz plik (BRN001BA9D42960_010834.pdf)BRN001BA9D42960_010834.pdf[ ]65 kB

W dniach od 8 do 12 maja 2017 r. ze względu na wymianę sieci ciepłowniczej na os. gen. Sikorskiego, w blokach nr 5, 6 i 7 nie będzie ciepłej wody. Od 13 maja ciepła woda będzie dostarczana do tych bloków z nowej kotłowni K2.

W następnym tygodniu ciepłej wody nie będzie w bolach 8, 9, 10, 11 i 12. Od 20 maja ciepła woda będzie podgrzewana tylko w kotłowni K2 natomiast węglowa kotłownia K1 zostanie zlikwidowana.

 W 2013 r. obniżyliśmy opłatę eksploatacyjną o 45 gr do kwoty 1,54 zł, utrzymując ją na stałym poziomie. Jednocześnie rokrocznie Spółdzielnia utrzymywała dodatni wynik finansowy. Możliwe to było między innymi poprzez bardzo wydajną pracę pracowników spółdzielni, pomimo że średnia płaca została zmniejszona o 23%. Liczba etatów zmalała z 32 do 24 w 2017 roku. Ponadto wprowadziliśmy sprzątanie klatek schodowych które stanowią coroczny koszt w wysokości ponad 110 tys zł.

W tym czasie koszty utrzymania znacząco wzrosły, wystarczy dla przykładu podać że inflacja w ostatnim okresie podana przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc styczeń wyniosła 1,80% rok do roku a płaca minimalna w okresie od 2013 r. do 2017 r. wzrosła o 25%. Zwykły list pocztowy zdrożał z 1,60 zł w 2013 r. do 2,60 zł w 2017 r. Ponadto Spółdzielnia powinna dążyć do zmniejszenia niedoboru międzyokresowego powstałego w latach 2008 – 2012.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wprowadza 10 gr/m2 podwyżkę opłaty eksploatacyjnej co stanowi 6,5% dotychczasowej stawki.

Poniższa tabela przedstawia całkowity wynik Spółdzielni w poszczególnych latach oraz stawkę eksploatacji jaka wówczas obowiązywała.

Rok Wynik SM Stawka
2008 -72 510,88 zł 1,59 zł
2009 -93 192,66 zł 1,75 zł
2010 -149 095,06 zł 1,79 zł
2011 -198 010,06 zł 1,89 zł
2012 -329 980,91 zł 1,99 zł
2013 26 274,23 zł 1.54 zł
2014 29 678,16 zł 1,54 zł
2015 8 246,05 zł 1,54 zł
2016 82 233,90 zł 1,54 zł

Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych budową garaży na działce 1942/68 w okolicy bloków Sikorskiego 10 i 11. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie w biurze Spółdzielni ul. Wesoła 4.

Po przeprowadzeniu konsultacji, proponujemy budowę wg koncepcji 1. Wstępne zainteresowanie budową wyraziły osoby chcące wybudować w sumie około 30 garaży.

Plan budowy garaży:

1. Zebranie pisemnych deklaracji osób zainteresowanych budową.

2. Wykonanie projektu budowlanego.

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Budowa garaży.

5. Przeniesienie własności garaży na zainteresowanych.

Budowa odbywać się będzie metodą spółdzielczą – dla osób zainteresowanych - nie przewiduje się budowy na zapas z możliwością zakupu gotowych garaży.

W sobotę w sali kinowej odbyło się plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia naszej Spółdzielni. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Spośród zaproszonych gości głos zabrał burmistrz Dariusz Marczewski, podkreślając dobrą współpracę między Gminą i Spółdzielnią oraz omówił ważniejsze inwestycje Gminy Miechów. Głos zabrali również dzielnicowi z Komendy Policji w Miechowie panowie Tomasz Żmuda i Piotr Magiera, którzy poruszyli najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Zebranie poprowadził pan Tomasz Wszół w prezydium zasiedli ponadto pane Izabela Mikuła i Zdzisława Gazda oraz pan Michał Syska. Komisję mandatowo-skrutacjną tworzyli pan Adam Spiechowicz - przewodniczący oraz panie Marta Banach i Jadwiga Bożek - członkinie. Komisję wnoskową pan Edmund Prządo - przewodniczący oraz członkinie - panie Elżbieta Sławowa, Ewa Smok, Małgorzata Tkaczewska i Jadwiga Wszół.

Spotkanie było okazją do porozmawiania na temat najważniejszych spraw Spółdzielni. Wszystkim zaangażowanym w pracę na Walnym Zgromadzeniu oraz uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy. 

3 kwietnia rozpoczęto budowę nowego odcinka sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody z nowej kotłowni gazowej usytuowanej w budynku kotłowni K2. Sieć, od budynku kotłowni do bloku nr 14 wybudowana zostanie do końca kwietnia. Dalsza część rozprowadzająca ciepło do bloków na os. Sikorskiego 5 do 12 będzie budowana po zakończenu sezonu grzewczego.

Rozpoczęła się budowa kompleksu 6 garaży przy ulicy Jagiellońskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 roku. W związku z pracami budowlanymi występują utrudnienia z korzystania z garaży. Dziękujemy za wyrozumiałość właścicieli istniejących garaży.

Ruszyła likwidacja kotłowni K1 przy bloku Sikorskiego 12 która dostarcza ciepło do bloków 5 do 12. Rozbudowana zostanie kotłownia K2 przy bloku Sikorskiego 18. W związku z tą inwestycją (opisaną na stronach internetowych Gminy Miechów „link”) przebudowana zostanie sieć ciepłownicza na osiedlu. Według przedstawionego harmonogramu na początku kwietnia rozpoczną się prace ziemne na docinku od kotłowni do bloku Sikorskiego 14. W maju po sezonie grzewczym będą kontynuowane prace ziemne polegające na wymianie instalacji grzewczej i centralnej ciepłej wody.W czasie wymiany odcinków sieci ciepłej wody nastąpią tygodniowe przerwy w jej dostawie. W harmonogramie prac przyjęto, że bloki 5, 6, 7 nie będą miały ciepłej wody w dniach od 8 do 13 maja a bloki 8, 9, 10, 11 i 12 od 15 do 20 maja. Ponadto spotkamy się z utrudnieniami w czasie gdy wykonawca będzie przechodził przez drogi prowadzące do bloków 12 i 14.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci bawiące się na naszym osiedlu w tym okresie. 

 

  Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2017 roku przybyli zaproszeni goście Pan Burmistrz Dariusz Marczewski i Radni Miejscy Pani Helena Kruszec oraz Panowie Mateusz Sobecki i Wojciech Tambor. Spotkanie było okazją do podkreślenia dobrej współpracy między Spółdzielnią a Gminą oraz omówienia głównych kierunków dalszej współpracy tych instytucji. Członkowie Rady Nadzorczej przedstawiali propozycje rozwiązań i oczekiwania mieszkańców zasobów Spółdzielni.

1 stycznia 2017 r. wchodzą nowe taryfy na ciepło. 

Kotłownia 16-02-2015 01-01-2017 Zmiana ceny
MW GJ MW GJ MW GJ
W-1 Sikorskiego 12 12 451,51 zł 47,18 zł 13 966,52 zł 50,62 zł 112,2% 107,3%
G-2 Sikorskiego 18 12 363,38 zł 59,77 zł 13 022,41 zł 48,48 zł 105,3% 81,1%
G-3_11kotłowni 8 326,47 zł 62,32 zł 8 255,18 zł 53,30 zł 99,1% 85,5%
G6-G7_XXX-lecia 8 497,97 zł 38,92 zł 4 883,68 zł 50,00 zł 57,5% 128,5%
G-8_Służba Polsce 16 665,93 zł 50,65 zł 8 874,63 zł 50,61 zł 53,3% 99,9%
G-9_Przedszkole_Jag32 12 046,87 zł 58,90 zł 10 946,22 zł 44,22 zł 90,9% 75,1%
G-10_Jagiellońska 20 9 738,33 zł 59,60 zł 7 578,85 zł 40,58 zł 77,8% 68,1%

Z kotłowni W1 ogrzewane są bloki Sikorskiego 5 do 12, z G2 Sikorskiego 14 do 19, G3 to 11 kotłowni w blokach na nowej części os. Sikorskiego. Kotłownia w przedszkolu ogrzewa blok Jagiellońska 32. G10 ogrzewa pozostałe bloki na ul. Jagiellońskiej, Wesołej i Racławickiej. Kotłownia G6 os. XXXlecia a G8 bloki na ul. Służba Polsce i Skorupki. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (TaryfaCiepła2017.pdf)TaryfaCiepła2017.pdf[ ]328 kB

Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl