Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Na posiedzeniu w dniu 26 marca Rada Nadzorcza odwołała Andrzeja Banasia z funkcji członka Zarządu. Zarząd czasowo działa w dwuosobowym składzie. 

Od stycznia br odbywały się regularne spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami. Celem tych spotkań było informowanie i ustalenie z mieszkańcami szczegółów w następujących sprawach:

- ocieplenia bloków w roku 2014

- budowy gazowych kotłowni blokowych w nowej części os. Sikorskiego w Miechowie.

Racławicka 18Regularnie odbywają się spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków. Celem spotkań jest poinformowanie mieszkańców o planowanych inwestycjach termomodernizacyjnych w 2014 roku. Do ocieplenia przeznaczyliśmy 8 budynków. Na os. Sikorskiego bloki nr 15, 18, 19, 23, 30, 31, przy ul. Racławickiej 18 oraz Jagiellońskiej 20a. Otrzymaliśmy dokumentację dotyczącą tych inwestycji która jest aktualnie sprawdzana. Remont budynków jest bardzo pilny.

W 2013 roku ocieplono 11 budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Przy ul. Jagiellońskiej bloki nr 20 i 19a, przy ul. Służba Polsce 4a, na os. XXXlecia blok 6, na os. Sikorskiego bloki 7, 14, 16, 22, 26, przy ul. Wesoła 2, w Książu Wielkim przy ul. Do Grodziska 2. Rozpoczęto również termomodernizację Domu Złotej Jesieni przy ul. Jagiellońskiej 15/17 której planowo remont powinien zakończyć się do końca maja br.

Łączna wartość w/w inwestycji przekracza 4 000 000 zł. 

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o publikacji ogłoszeń kupna, sprzedaży lub wynajmu mieszkania na naszej stronie internetowej. Promocyjnie ogłoszenia zamówione do końca marca publikowane będą bezpłatnie. Cena ogłoszenia od kwietnia bieżącego roku wyniesie 24,60 zł za 3 miesiące publikacji na stronie internetowej. Ogłoszenia są publikowane na tablicy ogłoszeń.

               W dniu 16  stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorcze naszej Spółdzielni. Rada, jako Organ, działa kolegialnie w 13-to osobowym składzie, a swoje decyzje wyraża poprzez  podejmowanie uchwał.  Na to posiedzenie zaproszenie do części mieszkańców wystosował jeden z członków Rady Paweł Włodarczyk. Zaproszenie to nie zostało uzgodnione ani z Radą Nadzorczą ani z Zarządem Spółdzielni.

           Spółdzielnia rozpoczęła przywracanie porządku w pomieszczeniach wspólnych jakimi są suszarnie. Na prośbę mieszkańców rozpoczęliśmy opróżnianie i malowanie suszarni w naszych blokach. Prace te są wykonywane sukcesywnie przez naszych pracowników.

Informujemy, iż od 02.12.2013 Spółdzielnia rozpoczęła sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną. Lokatorzy nie będą z tego tytułu ponosili dodatkowych opłat.

Witold Skrzypek

Gmina Miechów przystąpiła do programu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej. W zakres zadania wchodzi między innymi likwidacja kotłowni na nowej części os. Sikorskiego i zastąpienia jej 11 blokowymi kotłowniami gazowymi. Likwidacja kotłowni na os. XXXlecia i zastąpienia ją kotłownią kontenerową.

Więcej informacji na stronach UMiG w Miechowie.

http://miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/program-pilotazowy-kawka/

Ruszyła długooczekiwana termomodernizacja bloków przy ulicy Jagiellońskiej 19a i 20, XXXlecia 6, os. Sikorskiego 7, 16, 22, 26 oraz w Książu Wielkim ul. Do Grodziska 2. 

24 września nastąpił odbiór bloku 14 na os Sikorskiego. 

Przedłuża się termin składania ofert na termomodernizację ośmiu bloków w związku ze złożeniem zapytania. Nowy termin to 22 sierpnia 2013 roku godz. 10:00 (czwartek). Nie ulega zmianie termin składania ofert na blok w Książu Wielkim ul. Do Grodziska. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na stronie dostępny jest aktualny przedmiar robót do przetargu nieograniczonego na termomodernizację ogłoszonego 31.07.2013 roku oraz odpowiedzi na zapytanie oferenta. Dotyczy bloków: Jagiellońska 15/17, Jagiellońska 19A, Jagiellońska 20, Sikorskiego 7, Sikorskiego 16, Sikorskiego 22, Sikorskiego 26, XXX lecia PRL 6.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl