Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

W dniu wczorajszym 15 stycznia Rada Miasta Miechowa uchwaliła nowe obowiązujące od dzisiaj 16 stycznia wyższe stawki na ciepło. Nowe zaliczki na ciepło i podgrzanie wody wraz z rozliczeniem będą dostarczone do mieszkań na początku lutego 2019 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala Rady z dnia 15 stycznia.pdf)uchwala Rady z dnia 15 stycznia.pdf[ ]1370 kB

Rada Gminy i Miasta w Miechowie ustaliła nowe ceny za wywóz nieczystości. Opłata wyniesie 9,50 zł od osoby za wywóz odpadów selektywnie zbieranych. Opłata będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Link do uchwały

Previous Next

28 listopada 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie termomodernizacji bloków w Charsznicy ul. T. Kościuszki wraz z robotami towarzyszącymi remont chodników i klatek schodowych. Prace zostaną wykonane w ramach rewitalizacji Charsznicy. Dotacja wyniesie 65% kosztów kwalifikowanych. Roboty budowlane wykona firma Heinich Investment z Kielc. Termin zakończenia to sierpień 2019 roku. 

 

29 października 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisaliśmy dwie umowy pożyczek na dofinansowanie działań mających na celu ochronę powietrza. Jedno zadanie to przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Książu Wielkim. Drugie zadanie związne z wymianą oświetlenia na klatkach schodowych i piwnicach.

 

Link do WFOSiGW

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał 15 zestawów komputerowych maki Dell dla naszej świetlicy na os. Sikorskiego. 19 pażdziernika podpisaliśmy umowę z Panem Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem w obecności Pana Adama Domagały radnego wojewódzkiego, Pani Ewy Szarek przewodniczącej rady nadzorczej i Zdzisławy Gazdy wiceprzewodniczącej rady. Serdzecznie dziękujemy za przekazane komputery i szczególne zaangażowanie w zorganizowanie tej darowizny Panu Wojciechowi Kozakowi i Pani Zdzisławie Gaździe.

Porównanie kosztów C.O.

Szanowni Państwo podsumowując ostatni sezon grzewczy zestawiłem z tym sprzed 5 lat w którym Spółdzielnia przeszła gruntowne zmiany w zarządzaniu.

Za ówczesny sezon 2012/13 zapłaciliśmy łącznie za ciepło do ogrzewania ponad 2,5 mil zł.

W ostatnich 5 latach ociepliliśmy kilkadziesiąt bloków a Gmina Miechów równolegle dokonała przebudowy kotłowni węglowych na gazowe z automatycznym systemem sterowania. W efekcie za ostatni sezon 2017/18 zapłaciliśmy za ciepło niespełna 1,5 mil zł co daje ponad 40% oszczędności. Należy zwrócić uwagę, że łączne koszty termomodernizacji naszych bloków w Miechowie to nieco ponad 12 mil zł. Odliczając pozyskane dotacje w postaci premii termomodernizacyjnej z BGK, można powiedzieć, że inwestycja w remonty bloków zwróci się w ciągu 10 lat.

Podkreślam, że taki efekt można było osiągnąć tylko dzięki współpracy z Gminą Miechów która zainwestowała w przebudowę kotłowni. Dziękuję bardzo.

Od 1 października 2017 roku została wyłączona opłata za moc zamówioną z ogólnej zaliczki na centralne ogrzewanie. składnik ten jest płacony na podstawie oddzielnych faktur i wchodzi w skład taryfowych opłat za ciepło. Drugim składnikiem jest opłata za faktycznie dostarczone ciepło w okresie grzewczym mierzony w GJ. Moc zamówiona wyrażona w MW jest obliczana przez uprawnione osoby które określają moc potrzebną do zapewnienia należytej temperatury w pomieszczeniach w chwili gdy temperatura na zewnątrz osiągnęłaby minus 200C. Stawka za moc zamówioną zależy od kosztów danej kotłowni i jest ustalana aktualnie przez Radę Miasta w Miechowie, a poprzednio przez Urząd Regulacji Energetyki.

Przypominam, że okres rozliczeniowy został sktócony do 10 miesięcy. Zaliczki za miesiące sierpień i wrzesień będą rozliczone za bieżący sezon grzewczy 2018/19. Zmiana ta spowoduje docelowo, że sezon będzie rozliczany w I połowie roku. Więcej w artykule "Zwroty za centralne ogrzewanie".

Witold Skrzypek - prezes

Załączniki:
Pobierz plik (Faktura MocZamowiona.pdf)Faktura MocZamowiona.pdf[ ]153 kB
Pobierz plik (TaryfaCiepla2018.pdf)TaryfaCiepla2018.pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (TaryfaCiepła2017.pdf)TaryfaCiepła2017.pdf[ ]328 kB

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 września 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego przyznanie tytułu "Dobra Spółdzielnia 2018". Dyplom wręczał redaktor Bogdan Leszczorz ze Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. Posiedzenie było również okazją rozmów z przybyłymi gośćmi Panem Burmistrzem Dariuszem Marczewskim i Panem Radnym Wojciechem Tamborem. Tematyka rozmów dotyczyły przede wszystkim współpracy Gminy ze Spółdzielnią i wspólnego rozwiązywania problemów Mieszkańców.

Zwroty za centralne ogrzewanie

Uruchomiliśmy zwroty za centralne ogrzewanie z sezonu 2017/18. W związku z korzystnymi zmianami cen za ogrzewanie mogliśmy pozwolić sobie na skrócenie okresu zbierania zaliczek do 10 miesięcy.

W otrzymanych przez Państwa wydrukach rozliczenia C.O. uwzględniliśmy zaliczki od 1 października 2017 roku do 31 lipca 2018 r. Zaliczki zbierane od 1 sierpnia 2018 r. będą zaliczone na poczet sezonu grzewczego 2018/19. Zmiana ta podyktowana jest prośbami mieszkańców, żeby sezon grzewczy rozliczać zaraz po jego zakończeniu. W związku z tym sukcesywnie w zależności od kosztów ogrzewania i zebranych zaliczek będziemy przesuwać (skracać) okres rozliczeniowy tak aby docelowo kończyć sezon rozliczeniowo na dzień 31 maja a w czerwcu dostarczyć Państwu rozliczenia.

Poniżej tabela z kosztami i zebranymi zaliczkami na poszczególnych blokach. Wszystkie budynki sumarycznie mają zwroty. Indywidualnie występują dopłaty. Zależy to od wysokości wpłaconych indywidualnych zaliczek i zużytego ciepła (jednostek grzejnikowych) w mieszkaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Sezon 2017_18.pdf)Sezon 2017_18.pdf[ ]37 kB
Dobra Spółdzielnia 2018

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Miechowie została wyróżniona tytułem DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2018. Tytuł ten został przyznany nam przez Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna. 

Zasadniczym celem programu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie "spółdzielczych liderów" chcemy wzmocnić wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikować naszym czytelnikom zasadnicze idee przyświecające potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi - Państwo w tą ideę doskonale się wpisujecie czego dowodem są osiągane przez Spółdzielnię wyniki!!!

27 sierpnia br. ukazał się artykuł w DGP przybliżający osiągnięcia Naszej Spółdzielni.

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Radzie Nadzorczej i Zarządowi za udział w osiąganych wynikach. 

Witold Skrzypek - prezes

Link do artykułu

Załączniki:
Pobierz plik (Dyplom.pdf)Dyplom.pdf[ ]3088 kB
Pobierz plik (Skan art gazety.pdf)Skan art gazety.pdf[ ]188 kB

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że dnia 30 sierpnia br. w godz od 8 do 12 wystąpi brak ciepłej wody z uwagi na przeprowadzone prace instalacyjne przy przebudowie przyłącza cieplnego. Dotyczy bloków na os. Sikorskiego nr od 5 do 19.

Przeprowadzany jest remont klatek schodowych w bloku na os. gen. Sikorskiego 14. Planowany termin zakończenia prac to 31 października br. Koszt remontu wszystkich 8 klatek wyniesie 62 640 zł. Mieszkańców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas remontu.   


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl