Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” informuje, iż na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Remont chodnika przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym na os. Sikorskiego 14 w Miechowie”,
2. „Wykonanie utwardzenia terenu przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Racławicka 18 w Miechowie”,
3. „Remont schodów zewnętrznych i chodników przy blokach mieszkalnych os. Sikorskiego od nr 5 do nr 8 w Miechowie”,
wyłonił Wykonawcę:
Usługi Remontowo - Budowlane Adam Dudziński, z siedzibą ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów.
                                 Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

ZMIANA PRZEDMIARU ROBÓT DO OGŁOSZONEGO W DNIU 23.07.2015r. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla budynku na os. XXX – lecia PRL 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”

ul. Wesoła 4, 32-200 Miechów

Tel. 041) 38 300 71, Fax. 041) 38 300 58

informuje, iż na stronie SM „Przyszłość” dostępny jest aktualny PRZEDMIAR ROBÓT              do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.07.2015r. na „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na os. XXX – lecia PRL 11 w Miechowie”.

Pozostałe warunki postępowań przetargowych nie ulegają zmianie.

 

14 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni uzupełniła skład Zarząu wybierając jednogłośnie panią Janinę Migza na członka Zarządu - Główną Księgową. Gratulujemy.

20 czerwca 2015 roku w sali kinowej w Miechowie odbyło się posiedzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Przybyli prowadzili ożywioną dyskusję na tematy dotyczące rozwiązywania spraw Mieszkańców. Na zakończenie posiedzenia Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu w osobach: Witold Skrzypek prezes, Adrianna Haluch i Edmund Prządo członkowie Zarządu oraz wybrało na nową kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Banach Marta, Bożek Jadwiga, Gazda Zdzisława, Gębosz Marek, Gryc Andrzej, Krupa Marek, Mikuła Izabela, Pogoń Mirosław, Sławowa Elżbieta, Smok Ewa, Spiechowicz Adam, Syska Michał, Szarek Ewa, Tkaczewska Małgorzata, Wszół Jadwiga.

Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy dla dobra Mieszkańców naszej Spółdzielni.

 

Informacje z artykułu w DP dotyczące zwiększenia opłat czynszowych są nieprawdziwe.           

Zwiększenia opłat dotyczą tylko i wyłącznie bloków które poddawane są sukcesywnie od wielu lat termomodernizacji. Wysokość dopłaty z tytułu termomodernizacji budynku doliczana do metra kwadratowego powierzchni mieszkania, zostanie wyliczona po wykonaniu robót, na podstawie poniesionych kosztów.

W bieżącym roku dokonane zostaną rozliczenia następujących bloków: os. Sikorskiego 15, 18, 19, 23, 30, 31 oraz ul. Racławicka 18. 

W miesiącach kwiecień - maj 2015 roku odbyła się lustracja naszej Spółdzielni. Obejmowała ona  lata 2011-2014. Protokół z lustracji może być udostępniony do wglądu dla Członków w biurze Spółdzielni.

List polustracyjny z wnioskami dostępny jest na stronie internetowej. 

Załączniki:
Pobierz plik (ListPolustracyjny.pdf)ListPolustracyjny.pdf[ ]650 kB

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie”, na Wykonawcę robót wyłoniono:

Saldo funduszu remontowego z podziałem na poszczególne bloki. Informacja przedstawiona w formie wydruku księgowego z kolumnami "Winien" i "Ma". W kolumnie "winien" widnieją koszty zaksięgowane na danym bloku. W kolumnie "ma" zaksięgowany jest dochód funduszu remontowego pochodzący z wpłat mieszkańców danego bloku a nazywany "odpis w ciężar GZM".

Załączniki:
Pobierz plik (SaldoFunduszuRemontowego2014.pdf)SaldoFunduszuRemontowego2014.pdf[ ]52 kB

Dokonaliśmy nasadzeń drzewek na terenach administrowanych przez Spółdzielnie. W ślad za decyzjami Wydziału Ochrony Środowiska UMiG w Miechowie zasadziliśmy kilkadziesiąt drzewek wzamian za wycięte. Decyzja dopuszczająca wycięcie starego, zagrażającego bezpieczeństwu drzewa najczęściej nakazuje posadzenie drzewek w takiej samej liczbie. 

Spółdzielnia rozpoczęła wiosenne prace związane z termomodernizacją bloków. W bieżącym roku zostaną ocieplone następujące budynki: na os. Sikorskiego 15, 18, 19, 23, 30, 31 Racławicka 18 oraz Jagiellońska 20A. Ponadto podjęliśmy starania żeby ocieplić kolejne bloki w 2015 roku.

 

16 lutego 2015 roku ulegają zmianie taryfy opłat za ciepło z kotłowni prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie. 

  Dotychczasowe 16.02.2015
  MW GJ MW GJ
K-1 13 590,74 zł 51,58 zł 12 451,51 zł 47,18 zł
K-2 gaz 12 907,42 zł 59,71 zł 12 363,38 zł 59,77 zł
K-3 12 264,65 zł 50,28 zł 8 326,47 zł 62,32 zł
XXX-lecia 8 840,44 zł 45,58 zł 8 497,97 zł 38,92 zł
Służba Polsce 15 969,59 zł 54,44 zł 16 665,93 zł 50,65 zł
Jag_32 Przedszkole 8 041,55 zł 55,68 zł 12 046,87 zł 58,90 zł
Jagiellońska 20 gaz 10 463,04 zł 57,45 zł 9 738,33 zł 59,60 zł

Link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/495/akt.pdf

Decyzją Rady Miasta Miechowa zostały zmienione opłaty za wywóz nieczystości z terenu Gminy. Cena za wywóz nieczystości posegregowanych wzrośnie do 5,50 zł od osoby.

W Gminie Kozłów wzrasta opłata za wodę do 3,03 zł/m

Nowe naliczenia opłat za mieszkania zostaną doręczone w styczniu 2015 r.

Spółdzielnia wygrała proces sądowy, wytoczony przez byłego prezesa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania go ze stanowiska prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie. Wyrok jest ostateczny. Kosztami sądowymi obciążono powoda.

Spółdzienia przedstawia rozliczenie opłat za C.O. na poszczególne bloki usytuowane w Miechowie. Rozliczenie zawiera następujące kolumny:

liczba porządkowa (nie jest to nr mieszkania)

ilość jednostek zużytych w mieszkaniu

koszt całkowity ogrzewania mieszkania

pobrane zaliczki

saldo rozliczenia ogrzewania mieszkania

koszt ogrzewania mmieszkania miesięcznie.

Zestawienie wykonane jest wg ostatniej kolumny która odzwierciedla ilość zużytego ciepła w mieszkaniu. Ostatnia pozycja w tej kolumnie to średni koszt ogrzewania metra kwadratowego mieszkania w danym bloku. Wartości ze znakiem minus w kolumnie WYNIK oznaczają, że lokator dopłaca do ogrzewania ponad ustalone zaliczki.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl