Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Saldo funduszu remontowego 2014 r.

Saldo funduszu remontowego z podziałem na poszczególne bloki. Informacja przedstawiona w formie wydruku księgowego z kolumnami "Winien" i "Ma". W kolumnie "winien" widnieją koszty zaksięgowane na danym bloku. W kolumnie "ma" zaksięgowany jest dochód funduszu remontowego pochodzący z wpłat mieszkańców danego bloku a nazywany "odpis w ciężar GZM".

 

Wyjaśnienia do niektórych kosztów: na koncie "odpis z funduszu remontowego" to kwota przeznaczona na termomodernizację bloku, "wymiana stolarki" to kwota przeznaczona na częściowy zwrot kosztów wymiany okien przez mieszkańców, pozycja "razem" określa sumę "straty" lub "zaoszczędzonej" kwoty na danym budynku.

Załączniki:
Pobierz plik (SaldoFunduszuRemontowego2014.pdf)SaldoFunduszuRemontowego2014.pdf[ ]52 kB

Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl