Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Sprzątanie klatek schodowych 2015

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie”, na Wykonawcę robót wyłoniono:

 

 FUHP „MAKS – BUD” Grzegorz Maksymiuk

 Ul. Chmieleniec 19/11;  30-348 Kraków

 Za kwotę brutto: 6,83zł od lokalu mieszkalnego

 Termin realizacji od 1.06.2015r. 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl