Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zmiana przedmiaru robót XXX-lecia 11

 

ZMIANA PRZEDMIARU ROBÓT DO OGŁOSZONEGO W DNIU 23.07.2015r. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla budynku na os. XXX – lecia PRL 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”

ul. Wesoła 4, 32-200 Miechów

Tel. 041) 38 300 71, Fax. 041) 38 300 58

informuje, iż na stronie SM „Przyszłość” dostępny jest aktualny PRZEDMIAR ROBÓT              do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.07.2015r. na „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na os. XXX – lecia PRL 11 w Miechowie”.

Pozostałe warunki postępowań przetargowych nie ulegają zmianie.

 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl