Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Walne Zgromadzenie 2015

20 czerwca 2015 roku w sali kinowej w Miechowie odbyło się posiedzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Przybyli prowadzili ożywioną dyskusję na tematy dotyczące rozwiązywania spraw Mieszkańców. Na zakończenie posiedzenia Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu w osobach: Witold Skrzypek prezes, Adrianna Haluch i Edmund Prządo członkowie Zarządu oraz wybrało na nową kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Banach Marta, Bożek Jadwiga, Gazda Zdzisława, Gębosz Marek, Gryc Andrzej, Krupa Marek, Mikuła Izabela, Pogoń Mirosław, Sławowa Elżbieta, Smok Ewa, Spiechowicz Adam, Syska Michał, Szarek Ewa, Tkaczewska Małgorzata, Wszół Jadwiga.

Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy dla dobra Mieszkańców naszej Spółdzielni.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl