Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Miechowie informuje, że w dniu 17.11.2014r. (poniedziałek) został przekazany plac budowy pod malowanie klatek schodowych w budynku nr 12 na os. Sikorskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w sprawie rozliczenia c.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” przypomina, iż zgodnie z pkt 1 § 6 „Regulaminu rozliczania kosztów dostaw ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody” zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/05 z dnia 18.03.2005r., rozliczenie zużycia ciepła dokonywane jest na każdy budynek osobno.

Jednocześnie dementuje się nieprawdziwe informacje, że nadwyżki powstałe z rozliczenia c.o. każdego budynku przenoszone są na zadłużenia powstałe z tego tytułu na innych blokach mieszkalnych.

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 44 z dnia 12.11.2014r. dopuszcza się możliwość zmiany rozliczenia kosztów zużycia ciepła na budynkach zlokalizowanych w Miechowie na os. Sikorskiego od nr 20 do 31 przy podziale kosztów na stałe i zmienne w proporcji: koszty stałe – 80%, koszty zmienne – 20%. Przedmiotowe zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek większości mieszkańców danego bloku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek c.o 80-20.doc)wniosek c.o 80-20.doc[ ]10 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Miechowie informuje, że wprowadzony został system wpłat czynszu na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla każdego lokatora w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Miechowie.

Wpłat można dokonywać przez internet, w oddziałach KBS Rynek 16, ul. Sienkiewicza (Galeria Miechowska), oraz w innych bankach lub placówkach pocztowych.

Numery indywidualnych rachunków bankowych będą dostarczone do szkrzynek pocztowych.

Przypominamy, że czynsz, który wpłynie na konto Spółdzielni do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, uważany jest jako wpłacony w terminie. Po tym dniu naliczane są odsetki ustawowe o czym informowaliśmy wcześniej.

Spółdzielnia podpisała umowy na termomodrnizację kolejnych bloków. Jeszcze w tym roku zostaną docieplone kolejne trzy bloki w zasobach Spółdzielni. 

Wykonawca kotłowni gazowych MARCOTERM z Kielc, oddał do użytku, zainstalowane w 11 blokach na os. Sikorskiego kotłownie gazowe wraz instalacją solarną do podgrzewanie wody. 

 

W dniu 11 października 2014 r. na prośbę mieszkańców budynku nr 23 zlokalizowanego na os. Sikorskiego odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie możliwości modyfikacji regulaminu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania ze względu na fakt dokonania zmiany źródła ogrzewania z kotłowni węglowej na 11 blokowych kotłowni gazowych.

Po przeanalizowaniu rozliczenia z sezonu grzewczego 2012/13 oraz

Załączniki:
Pobierz plik (symulacja rozliczenia kosztów co.xls)symulacja rozliczenia kosztów co.xls[ ]42 kB

Bloki na nowej części osiedla Sikorskiego otrzymały nowe blokowe kotłownie gazowe do ogrzewania i podgrzewania centralnej ciepłej wody. Podgrzewanie wody wspomagane jest instalacją solarną zamontowaną na dachach budynków.

Realizując plan remontów uchwalony przez Radę Nadzorczą, Spółdzielnia rozpoczęła remont zniszczonego chodnika między blokami 8 do 11 na os. Sikorskiego.

Dobiega końca budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją solarną, do podgrzewania centralnej ciepłej wody użytkowej, w blokach na nowej części osiedla Sikorskiego.

Ruszyła budowa infrastruktury rekreacyjnej na os. Sikorskiego przy blokach 14 i 5. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie pozyskał dotację w wysokości 25000 PLN na poprawę infrastruktury rekreacyjnej na osiedlu Sikorskiego. Dotacja przyznawana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i pochodzi z działania 413 - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt Spółdzielni zakwalifikowany został do tzw. "Małych projektów".

Spółdzielnia uruchomiła system zdalnego dostępu do konta lokatora, który umożliwia sprawdzenie wysokości opłat za swój lokal, stan rozliczeń lub też wysokość zadłużenia.

Do skorzystania z systemu konieczna jest wizyta lokatora w Spółdzielni celem uzyskania loginu i hasła.

Uruchomienie loginu następuje po dwóch dniach od wygenerowania w systemie.

Hasło lokator musi koniecznie zmienić przy pierwszym logowaniu.

Zapraszamy do korzystania z tej funkcji.

Aby zalogować się do systemu wejdź tu: https://pwi.probit.com.pl/smprzyszlosc/login.seam lub skorzystaj z ikonki w prawym menu:  

Decyzją Rady Nadzorczej, zawartej w uchwale nr 9 z 26 marca 2014 r., dopłata do wymiany stolarki okiennej będzie się należeć tym członkom Spółdzielni którzy wymienią okna do końca 2014 roku. Do okien wymienionych po tym terminie, Spółdzielnia nie będzie dopłacać. Aktualnie realizowane są dopłaty do okien wymienionych w 2008 roku.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl