Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ukończono remont chodnika przed wejściami do bloków Sikorskiego 16 i 17. Pozostała część łącznie ze schodami zostanie wykonana w przyszłym roku. Ze względu na zaplanowane roboty ziemne związane z wymianą sieci ciepłowniczej, część prac zostanie wykonana po ich zakończeniu.

 

Wspólnie z Urzędem Gminy w Miechowie zainstalowaliśmy urządzenia siłowni zewnętrznej w pobliżu bloku Sikorskiego 14. Miejsce rekreacji rozija się. Zapraszamy !!! 

Wyremontowano chodniki oraz miejsca postojowe przy blokach Jagiellońska 20 i 20a. Urząd Gminy w Miechowie zainstalował nowe oświetlenie ledowe. Bloki uzystały ładne otoczenie. 

W poniedziałek 17 października rozpoczynamy wymianę wodomierzy. Nowe wodomierze z odczytem radiowym umożliwią Spółdzielni precyzyjne obliczenie zużycia wody oraz dostęp do danych bez wchodzdenia do mieszkań. Wodomierze posiadają pamięć różnych alarmów i manipulacji w przyrząd pomiarowy. Na klatkach schodowych sukcesywnie będą pojawiały się informacje o planowanych wymianach.

13 października 2016 roku rozpoczęto proces likwidacji kotłowni węglowej K1 na os. Sikorskiego. Rozbudowana będzie kotłownia gazowa K2, wymienona sieć ciepłownicza wraz z siecią centralnej ciepłej wody. Gmina Miechów przeznaczy na tę inwestycję ponad 2 miliony zł. Większość środków będzie pochodzić z programu KAWKA.Link UMiG Miechów 

Dokonano odbioru nowej kotłowni gazowej ul. Służba Polsce 4. Inwestycja Urządu Miesta i Gminy w Miechowie w ramach programu KAWKA. Uzyskano dotacje w wysokości 90% z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No images found.Link UMiG Miechów

Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 13 września 2016 roku ulegają zmianie: Opłata za konserwację windy w Domu Złotej Jesieni na kwotę 5,30 zł, która wchodzi od 01.01.2017 r. 

Zaliczki na centralne ogrzewanie będą ustalane indywidualnie w wysokości 1/10 kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Nowe zaliczki będą obowiązywać od 01.01.2017 r.

Ponadto uchwalono nowy regulamin rozliczenia kosztów GZM. Istotną zmianą wprowadzoną w tym regulaminie jest rozliczenie ubytków wody. Mieszkania nieopomiarowane będą pokrywały koszty straty wody w budynku. Żeby uniknąć dodatkowych kosztów, zachęcamy mieszkańców nieposiadających wodomierzy do skorzystania z takiej możliwości. W listopadzie Spółdzielnia będzie wymieniać wodomierze na nowe z odczytem radiowym, będzie to najlepszy moment na montaż pierwotny wodomierzy w mieszkaniach nieopomiarowanych. 

Na os XXX-lecia PRL przy bloku nr 6 powstała nowa kotłownia gazowa. Jest to inwestycja Gminy Miechów z pozyskanych środków w ramach programu, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, likwidacji niskiej emisji "KAWKA". W ramach inwestycji wykonano wymianę okien piwnicznych do zlikwidowanej kotłowni i ocieplono strop. Link UMiG

Rozpoczynamy remont chodnika i miejsc postojowych przy bloku Jagiellońska 20 oraz chonika przy bloku Jagiellońska 20a. Spółdzielnia przeznaczyła na ten cel ponad 135 tys zł z funduszu remontowego.

Spółdzielnia ociepla blok mieszkalny w Kozłowie. Jest to ostatnia inwestycja termomodernizacyjna w tym roku. Do ocieplenia pozostają jeszcze dwa bloki w Charsznicy oraz siedziba Spółdzielni.

Wybudowano zjazd linowy na os. Sikorskiego przy blokach 9 i 12. Zapraszamy.

W sierpniu wykonano remont chodnika przed blokiem na os. Sikorskiego 22. Na ten cel Spółdzielnia przeznaczyła ponad 23 820 zł.

 

 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl