Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

1 grudnia we wtorek Spółdzielnia otworzy kasę do wpłat gotówkowych za mieszkania. Kasa będzie czynna w każdy wtorek od 8:10 do 14:00. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Spółdzielnia zbudowała nowe kotłownie w blokach 1A i 1B przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Charsznicy. Kotłownie sfinansowano z pożyczki udzielonej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Pożyczka będzie spłacana przez 20 lat. Raty kredytu będą bardzo niskie spłacane z funduszu remontowego, bez dodatkowych dopłat. Mieszkańcy zyskają czyste powietrze oraz otoczenie.

Wczoraj 30 września Gmina Miechów przekazała plac budowy pod kanalizację deszczową do nowo-wybudowanych przez naszą Spółdzielnię domów jednorodzinnych. Zakończenie prac nastąpi w listopadzie br.

https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/Kanalizacja-deszczowa-na-os-Sikorskiego-rozpoczecie-prac/

https://dziennikpolski24.pl/miechow-zaczyna-sie-budowa-kanalizacji-deszczowej-na-osiedlu-gen-sikorskiego/ar/c1-15209556

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami zamieszczanymi przez jednego z mieszkańców os. Sikorskiego, na temat wywozu śmieci, przedstawiam problem odbioru odpadów w szerszym kontekście.

Odbiorem odpadów zajmuje się MPGO Kraków na zlecenie Gminy Miechów. Umowa jest ryczałtowa, oznacza to, że Gmina płaci określoną kwotę niezależnie od ilości zebranych śmieci. Większość miejsc, na których stoją pojemniki na odpady segregowane i zmieszane znajdują się na działkach gminnych. Tak też jest w przypadku śmietników obok bloku na os. Sikorskiego 17. Pojemniki, będące własnością MPGO postawione są na podstawie umowy z Gminą. To urzędnicy gminni informują osoby zainteresowane o zasadach wyrzucania śmieci na terenie Gminy. Ponadto, na ubiegłorocznym spotkaniu, podczas którego dokonywano wyboru przewodniczącego osiedla Sikorskiego, to Pan Burmistrz informował o współpracy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego pod kątem kontroli wnoszonych opłat za odbiór zużytych części samochodowych.

Wobec powyższego Spółdzielnia informuje, że organem zajmującym się odbiorem i rozliczeniem opłat za odpady zajmuje się Gmina, a nie Spółdzielnia. Spółdzielnia pośredniczy jedynie w zbieraniu opłat określonych uchwałą rady Gminy.

Spółdzielnia na żądanie mieszkańców bloku może wykonać zamykany kojec z kamerami na ich koszt, pod warunkiem znalezienia odpowiedniego miejsca opisanego w stosownych przepisach. Nasze bloki nie są przystosowane do postawienia pojemników wewnątrz nich. Miejsc takich należy szukać w odległości od 10 do 80 metrów od bloku.

Spółdzielnia zawsze gotowa jest do spełniania żądań i pomysłów naszych Mieszkańców pod warunkiem, że są one ekonomicznie uzasadnione.

Witold Skrzypek

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, informuję Państwa, że do odwołania zawieszona jest bezpośrednia obsługa Mieszkańców w biurze Spółdzielni. Prosimy o wyłączne kontaktowanie się z pracownikami - telefoniczne, bądź za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Dokumenty w formie papierowej będzie można składać w zaklejonych kopertach do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku administracji Spółdzielni przy ul. Wesoła 4.

Kontakt z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie będzie zapewniony.
Służby utrzymania czystości będą zwracać uwagę na dokładne mycie poręczy, klamek czy też przycisków w domofonów.

Zdajemy sobie sprawę, że podejmowane przez nas działania mogą być dla Państwa utrudnieniem, ale mamy do czynienia z sytuacją, której jeszcze nie przerabialiśmy i w której procedury tworzy się na bieżąco.

Proszę o wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.

 

Witold Skrzypek 

Prezes Zarządu

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o zamknięciu Kasy Spółdzielni do odwołania.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto Spółdzielni w bankach PKO BP lub KBS.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 41 389 08 10

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółdzielnia pomalowała klatki schodowe w blokach na os. gen. Sikorskiego 31 i ul. Jagiellońskiej 19a. Wykonano położenie gładzi gipsowej, schowania kabli pod tynk, malowanie ścian, lamperii i poręczy. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 54 tys zł. 

Po podpisaniu w dniu 31 października 2019 roku umowy na budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na os. gen. Wł. Sikorskiego, 6 listopada przekazaliśmy plac budowy. Wykonawcą prac budowlanych będzie firma Heinich-Investment z Kielc. Planowany termin zakończenia budowy to czwarty kwartał 2020 roku. Wybudowanych zostanie 12 domów oraz garaże. 

Od 1 października zmienia się stawka opłaty eksploatacyjnej w zasobach Spółdzielni i wyniesie 1,79 zł/m2. Wzrost stawki o 0,15 zł podyktowany jest wzrostem inflacji, płacy minimalnej oraz wzrostem cen towarów i usług ponoszonych przez Spółdzielnię takich jak : konserwacja i obsługa mienia, utrzymanie zieleni, porządku i czystości, kosztów paliw i energii.

14 czerwca Urząd Miasta i Gminy przekazał plac do rozbiórki budynku po byłej kotłowni K1 przy bloku Sikorskiego 12. Firma ALDEX z Radomia zadeklarowała rozpoczęcie prac 26 czerwca. 

 

W ślad za uchwałą Rady Miasta i Gminy w Miechowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa zmienia od 1 lutego stawki opłat za ciepło w następujący sposób:

Na os. Sikorskiego bloki od 5 do 12 ogrzewane są przez kotłownie G1, stawki opłaty stałej za moc zamówioną centralnego ogrzewania i podgrzania wody wzrasta o 57%. Zaliczka na C.O. wzrasta średnio o 33% a podgrzanie wody będzie kosztować 17,90 zł/m3.

Bloki os. Sikorskiego 14 do 19 ogrzewane są z kotłowni G2, stawki opłaty stałej za moc zamówioną C.O. i podgrzania wody zmniejsza się średnio o 10%. Podgrzanie wody będzie kosztować 27,90 zł/m3.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl