Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

4 grudnia przedstawicele Rady Nadzorczej będą przyjmować lokatorów Spółdzielni w godzinach 17:00 do 17:30. Zapraszamy mieszkańców do rozmów z członkami RN.

Rada Nadzorcza SM „Przyszłość” w Miechowie rozpoczęła rozmowy z osobami, które posiadają zadłużenia czynszowe wobec Spółdzielni. Celem jest ustalenie kompromisowej ścieżki spłaty zaległości, a tym samym uniknięcie procesów sądowych. Apelujemy do wszystkich osób, które zalegają z opłatami czynszowymi, aby z własnej inicjatywy kontaktowały się ze Spółdzielnią, celem porozumienia.

Prezes Zarządu SM „Przyszłość” przeprowadził indywidualne rozmowy z pracownikami na temat wynagrodzeń za wykonywaną pracę. Każdy z pracowników otrzymał od Zarządu pisemną propozycję zmieniającą warunki płacy. W ich treści zastąpiono dotychczasowe wynagrodzenia składające się z płacy zasadniczej oraz wszelkiego rodzaju pochodnych tj. dodatków funkcyjnych, stażowych oraz regulaminowych premii uznaniowych, wynagrodzeniem w stałej wysokości. Podczas rozmów z Prezesem Zarządu pracownicy zgodnie potwierdzili zaistniałą potrzebę oszczędności w Spółdzielni

Podczas posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie w dniu 2012-11-15 wprowadzono w życie nowy Regulamin Wynagradzania oraz zmieniono Regulamin Pracy. Tym samym Zarząd SM wykonał to, do czego zobowiązała go Rada Nadzorcza w stosownej uchwale i zlikwidował dotychczasowe przywileje pracownicze, tj.:

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie postanowili zmienić od 1 grudnia 2012 r. godziny pracy Spółdzielni. Dotychczasowe godziny pracy 7:00 - 15:00 zostają zastąpione następującymi:

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2012-11-14, na prośbę Zarządu, uzupełniono skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" wyznaczając Edmunda Prządo z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Społecznego Członka Zarządu. W chwili obecnej Zarząd SM

Zarząd i Rada Nadzorcza pragną podziękować Tomaszowi Wszółowi z Rady Nadzorczej za wykonanie strony internetowej Spółdzielni. Dzięki temu udało się zrealizować kolejny z obiecanych Mieszkańcom postulatów i na dodatek nie ponieść z tego tytułu żadnych kosztów. Czekamy na Państwa uwagi i sugestie odnośnie strony internetowej - prosimy przesyłać je do nas drogą mailową. Kontent strony będzie sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" dokonuje rozeznania w obszarze kosztów funkcjonowania Spółdzielni, które wpływają bezpośrednio na wysokość naszych zobowiązań czynszowych. Pierwszą opinię w tej sprawie, dotyczącą kosztów pracowniczych, przedłożono Radzie Nadzorczej, wskazując jako najpilniejsze do zmiany m.in. poniższe elementy obecnie w Spółdzielni obowiązujące:

Pracujące w Radzie Nadzorczej Komisje: Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna i Społeczno - Wychowawcza oraz Rewizyjna przygotowały nowe regulaminy, które Rada Nadzorcza uchwaliła na ostatnim posiedzeniu. Ich treść zaktualizowano pod kątem dzisiejszych realiów funkcjonowania Spółdzielni oraz dokonano szeregu zmian, dzięki którym Komisje te będą skuteczniej nadzorować podległe im obszary.

Z satysfakcją informujemy, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zrzekli się uposażenia za pracę - tym samym pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzeń.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" podjął decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z radcą prawnym. Nawiązano współpracę z kancelarią prawną z Krakowa, która od wielu lat współpracuje z szeregiem spółdzielni mieszkaniowych w tym mieście. Dzięki tej decyzji miesięczne koszty obsługi prawnej Spółdzielni spadną o około 3500zł.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" wypowiedział umowę o pracę Głównej Księgowej. W chwili obecnej ma miejsce reorganizacja pracy Działu Księgowości SM oraz trwają poszukiwania nowej osoby na to stanowisko.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl