Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

13 czerwca 2016 roku Urząd Miasta i Gminy, reprezentowany przez Pana Burmistrza Dariusza Marczewskiego, dokonał przekazania placu budowy pod nową kotłownię gazową. Kotłownia będzie ogrzewała nasze bloki przy ul. Służba Polsce. Koszt budowy nowej kotłowni wyniesie ponad 200 tys zł. Refundacja z Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu likwidacji niskiej emisji KAWKA to 90% poniesionych kosztów. Zaawansowane są prace budowy kotłowni na os. XXXlecia w ramach tego samego programu KAWKA.

Spółdzielnia informuje, że Uchwałą nr 100 z dniem 1 września zwiększa się odpis na fundusz remontowy z kwoty 1,25 zł na 1,35 zł naliczanej do powierzchni użytkowej lokalu z przeznaczeniem na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Stan instalacji centralnego ogrzewania w najstarszych budynkach jest w bardzo złym stanie technicznym. Spółdzielnia musi rozpocząć sukcesywną wymianę instalacji.

Spółdzielnia zaplanowała budowę garaży przy ul. Jagiellońskiej. Zapraszmy osoby zainteresowane zakupem garażu do składania zgłoszeń pisemnych w sekretariacie Spółdzielni lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 6 czerwca 2016 roku. Szacowany koszt budowy jednego garażu wynosi około 30 000 zł. Cena nie obejmuje kosztów związanych z przeniesieniem własności i opłat przyłączeniowych. 

9 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie. Czterogodzinne obrady zakończyły się podjęciem najważniejszych uchwał, dotyczących sprzedaży mieszkania oraz budowy garaży i domów jednorodzinnych. Zarząd serdecznie dziękuje wszyskim którzy poświęcili swój czas uczestnicząc w posiedzeniu.

          Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, które jest okazją do osobistego spotkania, rozmowy i wymiany poglądów dotyczących naszych wspólnych spraw.

Tradycyjnie już, kolejny rok obrachunkowy Spółdzielnia zamyka z dodatnim wynikiem finansowym.

 

ZAWIADOMIENIE

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRZYSZŁOŚĆ” W MIECHOWIE

Nasz znak : 507/2016 data: 17.03.2016r.

Na podstawie art. 39 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 188 poz. 1848, z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 i § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Miechowie z w o ł u j e :

W A L N E Z G R O M A D Z E N I E

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie

Zapraszamy Państawa do wzięcia udziału w konsultacjach na temat budowy kompleksu garaży na os. gen. Sikorskiego w okolicy bloku 10 i 11. Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców, co do planowanej inwestycji. 

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją oraz składania zgłoszeń, opinii, uwag pisemnie do 31 marca 2016 roku na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (Koncepcja_garażeSik10.pdf)Koncepcja_garażeSik10.pdf[ ]251 kB

15 stycznia 2016 roku wprowadzone zostają opłaty od wpłat gotówkowych w banku PKO BP. Jednocześnie informujemy, że można dokonywać wpłat gotówkowych bez dodatkowych opłat w kasach Krakowskiego Banku Spółdzielczego - na indywidualne konto lokatora - oraz w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Miechowie informuje, że od dnia 01.01.2016 r. nastąpi wzrost opłat za wywóz nieczystości oraz opłat za wodę i ścieki.

- zgodnie z Uchwałą nr XI/158/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. opłata za odpady komunalne segregowane wynosić będzie 6,50 zł miesięcznie od osoby.

- zgodnie z Uchwałą nr XIII/188/2015 2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015 r. cena za 1 m3 wody wraz ze ściekami wynosić będzie 6,74 zł brutto a opłata stała abonamentowa za wodę i ścieki 0,48 zł od mieszkania.

- zgodnie z Uchwałą nr XIII/91/2015 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 27 listopada 2015 r. cena za 1 m3 wody wynosić będzie 3,56 zł a opłata stała abonamentowa za wodę 0,33 zł od mieszkania. Łączna opłata za wodę i ścieki będzie wynosić 6,51 zł.

 - zgodnie z Uchwałą nr VIII/63/2015 RADY GMINY w Książu Wielkim z dnia 23 października 2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi wynosić będzie 7 zł miesięcznie od osoby.

Spółdzielnia zakupiła sprzęt do koszenia trawników w tym kosiarkę samojezdną wraz z osprzętem - pługiem do odśnieżania chodników, za kwotę 20,000 zł. Spółdzielnia nie poniosła żadnych kosztów. Środki na ten sprzęt pochodzą w całości z dotacji.

Wykonany został chodnik przed blokiem os. Sikorskiego 14. W dalszym ciągu będzie wykonywany remont chodnika od bloku 5 do 8 wraz ze schodami. Jednocześnie przedłużony zostanie chodnik od bloku 14 w stronę "Nowego osiedla" Sikorskiego. Prace będą wykonane do końca 2015 roku.

Zakończyliśmy termomodernizację bloku 11 na os. XXX lecia w Miechowie. w dalszym ciągu trwa ocieplanie bloków 21 i 28 na os. Sikorskiego oraz ul. Do Grodziska 1 w Książu Wielkim.

Do ocieplenia pozostają jeszcze bloki Sikorskiego 20 i 25. Zakończenie prac przewidywane jest na wiosnę 2016 roku. Wtedy całe zasoby mieszkaniowe Spółdzielni położone w Miechowie i Książu Wielkim będą wyremontowane.

Na 2016 rok planuje się ocieplić budynki w Charsznicy i Kozłowie. 

 Na posiedzeniu w dn. 13 października 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę zmieniającą zapisy regulaminu rozliczenia kosztów ogrzewania. Zmiana dotyczy proporcji udziału w kosztach ogrzewania powierzchni mieszkania 65% (koszty stałe) oraz jednostek z podzielników kosztów ogrzewania, zamontowanych na kaloryferach do 35% (koszty

Zadaniem systemu wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Świeże powietrze zewnętrzne powinno napływać do pomieszczeń, a następnie przepływając przez nie opuszczać budynek kanałami wentylacyjnymi. Powietrze wentylujące budynek ma za zadanie usuwać z niego wszelkie zanieczyszczenia: wilgoć, dwutlenek węgla, związki chemiczne emitowane przez materiały budowlane i wykończeniowe, alergeny, drażniące zapachy i wiele innych uciążliwych lub szkodliwych substancji.

Wentylacja pomieszczeń następuje w sposób naturalny, dzięki różnicy temperatury, gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku, oraz dzięki działaniu wiatru. Powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku.
Szczelne okna, nieprawidłowa ich eksploatacja ogranicza lub wręcz zatrzymuje dopływ powietrza konieczny do działania wentylacji.
Dodatkowo przy braku prawidłowej eksploatacji, pomimo sprawnie działających wszystkich elementów instalacji w budynku, może wystąpić nadmierna wilgotność powietrza wewnętrznego. Para wodna skrapla się na najzimniejszych miejscach - głównie na nadprożach, ościeżach, pod parapetami, w narożach pomieszczeń. Takie warunki sprzyjają powstawaniu grzybów i pleśni trudnych do zwalczenia. Złą jakość powietrza w pomieszczeniach odbieramy, jako pogorszenie odczuwanego komfortu. Zaduch, wyczuwalne zapachy chemiczne, unoszący się kurz. Objawami zanieczyszczenia powietrza są złe samopoczucie, osłabienie organizmu, nadwrażliwość dróg oddechowych i błon śluzowych, bóle głowy.
Biorąc pod uwagę w/w aspekty apelujemy o rozszczelnianie okien niezależnie od pory roku!!

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie informuje, iż:

 Komisja przetargowa, po przeprowadzeniu w dniach od 11 do 19.08.2015r. przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na os. XXX-lecia PRL 11 w Miechowie wraz z robotami towarzyszącymi, wyłoniła następującego Wykonawcę robót:


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl
© 2017 SM Przyszłość. New edition.