Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nowe indywidualne konta bankowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Miechowie informuje, że wprowadzony został system wpłat czynszu na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla każdego lokatora w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Miechowie.

Wpłat można dokonywać przez internet, w oddziałach KBS Rynek 16, ul. Sienkiewicza (Galeria Miechowska), oraz w innych bankach lub placówkach pocztowych.

Numery indywidualnych rachunków bankowych będą dostarczone do szkrzynek pocztowych.

Przypominamy, że czynsz, który wpłynie na konto Spółdzielni do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, uważany jest jako wpłacony w terminie. Po tym dniu naliczane są odsetki ustawowe o czym informowaliśmy wcześniej.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl