Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zmiana cen za wywóz nieczystości

Decyzją Rady Miasta Miechowa zostały zmienione opłaty za wywóz nieczystości z terenu Gminy. Cena za wywóz nieczystości posegregowanych wzrośnie do 5,50 zł od osoby.

W Gminie Kozłów wzrasta opłata za wodę do 3,03 zł/m

Nowe naliczenia opłat za mieszkania zostaną doręczone w styczniu 2015 r.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl