Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rewitalizacja Charsznica

 

Podniesienie standardu i estetyzacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem”

Przedmiot zamówienia dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PROWM), Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

 

REWITALIZACJA CHARSZNICY

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy”. Przygotowania koncepcyjne i projektowe rozpoczęto w styczniu 2015r. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w dniu 28.06.2017r. Urząd Marszałkowski w Krakowie ocenił najwyżej nasz projekt i zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie Małopolskim.

Przyznano nam 75% dotacji a dla Spółdzielni Mieszkaniowej 65%, którą ujęliśmy w naszym projekcie rewitalizacji. Wykonanie inwestycji w ramach rewitalizacji rozłożyliśmy na lata 2018, 2019 i 2020.Całkowita wartość projektu wynosi 10.765.842,25zł. w tym dofinansowanie UE 6.718.979,85zł.

W roku 2018 r. wykonano przebudowę przestrzeni centrum Miechowa - Charsznicy za kwotę 2.617.317,00 zł. w tym środki unijne 1.542.255,25 zł.

W roku 2019 zrealizowano budowę altany, siłowni zewnętrznej oraz termomodernizację 12 budynków, z czego 5 budynków gminnych (w tym dworzec kolejowy), 5 budynków Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Pomowska 1, 2 i 4, ul. Kolejowa 2, ul. Miechowska 43 oraz 2 bloki Spółdzielni Mieszkaniowej. Wartość zadań 5.397.482,65 w tym dotacja 3.351.266,88zł. Zaznaczyć należy, że Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnia Mieszkaniowa same pokryły wkład własny.

W 2020 roku wykonano przebudowę 6 ulic w Miechowie-Charsznicy: ul. Mickiewicza, Kościuszki, Rzemieślnicza, Osiedlowa, Pomowska, Pileckiego. Całość kosztów 2.430.161,38zł. w tym dotacja unijna 1.636.938,58zł.

 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl