Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zmiana opłat w 2023 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16 z dnia 15 listopada 2022 roku od dnia 1 stycznia nastąpi zmiana opłaty ryczałtowej z kwoty 1,50 zł na kwotę 7,00 zł za sporządzenie i wysyłkę korespondencji dla osób, które podały inny adres korespondencyjny znajdujący się poza zasobami Spółdzielni. Wzrost opłaty spowodowany jest min podwyższeniem opłat pocztowych na rok 2023.

Równocześnie od dnia 1 stycznia ulega zmianie opłata za energię elektryczną w pomieszczeniach piwnicznych i wynosić będzie jeden złotych miesięcznie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 17 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększa się opłatę eksploatacyjną z kwoty 2,13 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu na kwotę 2,56 zł/m².

Powyższa zmiana obowiązywać będzie od 1 marca 2023 roku.

Na wzrost stawki eksploatacyjnej mają wpływ min:

- wysoka inflacja,

- wzrost kosztów materiałów i usług itp.


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl