Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Miechowie zatrudni

 

SPECJALISTĘ ds TECHNICZNYCH

 

Wymagane

...

Ogłasza przetargi nieograniczone dwustopniowe na wykonanie:

Zadanie 1:„Przebudowa istniejącej

...

W ślad za pismem Zakładu Wodociągów w Miechowie informujemy, że możliwe są przerwy w dostarczaniu

...

Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia pn.:

Budowa garaży wraz

...

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Miechowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

...

Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl