Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa


Zapraszamy Członków Spółdzielni na posiedzenie Walnego Zgromadzenia które odbędzie się w sali

...

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Miechowie odbędzie się 6 kwietnia 2024

...

21 czerwca odbędzie się Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość. W załączniku porządek obrad

...


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl